Đại diện sở hữu doanh nghiệp

1. Điều kiện đối với dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

▶ Là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam;

▶ Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức uỷ quyền phải đáp ứng các điều kiện sau:

▷ Hoạt động cho một tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;

▷ Có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;

▶ Cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây thì được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

▷ Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

▷ Thường trú tại Việt Nam;

▷ Có bằng tốt nghiệp đại học;

▷ Đã trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp khoá đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

▷ Không phải là công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp;

▷ Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tổ chức;

2. Văn bản quy phạm pháp luật

▶ Điều 154 và 155 Luật Sở hữu trí tuệ;

▶ Khoản 17 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ;

▶ Điều 29a Nghị định số 103/2006/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010;

▶ Điểm 56.1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 22/9/2006, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 ;


Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những thông tin chính xác và sẽ giúp bạn hoàn tất các thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đừng ngần ngại liên hệ ngay cho chúng tôi nếu Quý khách vẫn còn thắc mắc về các thủ tục, quy trình, giấy tờ cần chuẩn bị, lưu ý trước và sau khi thành lập công ty.