Thiết lập hồ sơ Thuế ban đầu

▶ Sau khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Doanh Nghiệp cần phải tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý thuế ban đầu để nộp tại chi cục thuế TP/ Huyện, nơi Doanh Nghiệp đặt trụ sở để mua sổ sách kế toán. Hồ sơ khai thuế ban đầu rất quan trọng đối với doanh nghiệp mới thành lập, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động và sự phát triển của Doanh Nghiệp.

▶ Với hơn 10 năm kinh nghiệm, PHÁT TÀI sẽ giúp Quý khách thực hiện Thiết lập hồ sơ khai Thuế ban đầu một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp.

▶ Thời hạn giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc.

▶ Lệ phí dịch vụ: 500.000 đồng.

1. Tư vấn các Quy định của Pháp luật về hồ sơ pháp lý ban đầu

▶ Tư vấn và soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ tại chi cục thuế TP/ Huyện;

▶ Tư vấn về thời gian kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế;

▶ Tư vấn về thủ tục mua hóa đơn lần đầu;

▶ Tư vấn nộp thuế môn bài tại Kho bạc Nhà nước;

▶ Tư vấn về thẩm quyền ra Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, kế toán trưởng;

▶ Tư vấn các thủ tục kê khai hồ sơ pháp lý và thủ tục mua hóa đơn;

▶ Tư vấn về Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp;

▶ Các nội dung khác có liên quan;

2. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ pháp lý ban đầu

▶ Thông báo mở tài khoản Ngân hàng;

▶ Đăng ký các hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn;

▶ Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao;

▶ Đăng ký chương trình mở sổ bằng máy vi tính;

▶ Đơn xin mua hóa đơn;

▶ Tờ khai môn bài;

▶ Giấy giới thiệu;

▶ Các giấy tờ khác có liên quan;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục

▶ Tư vấn và soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ tại chi cục thuế quận;

▶ Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế;

▶ Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;

▶ Tiến hành nộp và theo dõi hồ sơ mua hóa đơn( nếu Doanh nghiệp cần mua hóa đơn);

▶ Các nội dung khác có liên quan;

4. Cam kết sau khi hoàn thành dịch vụ

▶ Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;

▶ Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

▶ Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;

▶ Tư vẫn miễn phí thủ tục sau hồ sơ pháp lý ban đầu;


Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những thông tin chính xác và sẽ giúp bạn hoàn tất các thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đừng ngần ngại liên hệ ngay cho chúng tôi nếu Quý khách vẫn còn thắc mắc về các thủ tục, quy trình, giấy tờ cần chuẩn bị, lưu ý trước và sau khi thành lập công ty.